giỏ
Đăng ngày 23-10-2014 Lúc 03:15'- 705 Lượt xem
Giá: 13 000 VND / 1 cái
nguyên liêu mây tre .
khích thước:
dài: 35 cm
rộng: 28 cm
cao: 39 cm