Việt Nam

Tôi muốn thế giới biết đến Việt Nam là nước hòa bình.Người việt rất thân thiện và hiếu khách

Nguồn tin: www.facebook.com